Nieuw Kijkduin

Bereikbaarheid Kijkduin Strand
Vanaf 26 maart 2018 werkt de gemeente aan de herinrichting van de route Kijkduin - Houtrust. De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder en eventuele omleidingen. Om de overlast te beperken zijn de werkzaamheden voor u in kaart gebracht. Op de website www.kijkduinhoutrust.nl staat beschreven hoe u Kijkduin kunt bereiken.

Via de Facebook van Kijkduin wordt u ook op de hoogte gehouden over de bereikbaarheid van Kijkduin.

Meer informatie over Nieuw Kijkduin is te vinden op www.nieuwkijkduin.nl en op www.boele.nl/projecten/nieuw-kijkduin

Aanpak route Kijkduin-Houtrust

Op 26 maart gaan de werkzaamheden op de route Kijkduin-Houtrust van start. De komende maanden wordt deze route opnieuw ingericht. Met de herinrichting wordt de weg overzichtelijker. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en het wordt veiliger om over te steken.. Eind april 2019 is de weg weer klaar voor gebruik.

Kijk op www.kijkduinhoutrust.nl voor meer informatie over de werkzaamheden en eventuele verkeershinder. 

Bereikbaarheid tijdens fase 1 van de bouw
Vanaf 1 december 2017 is er gestart met de herontwikkeling van Kijkduin. We bevinden ons op dit moment in fase 1 van de herontwikkeling. Dat betekent dat er gebouwd wordt op het plein voor het Atlantic Hotel (Deltaplein; 1). De Fishclub is inmiddels weg, en ook aan de kant van het parkeerterrein wordt er gewerkt. Kijkduin blijft bereikbaar. Wat er komende tijd anders is, kunt u onderstaand lezen.

Vanaf februari staan er hekken om het Deltaplein (1). De boulevard wordt aan de kant van het Deltaplein afgesloten, maar het strand blijft bereikbaar door voor het NH Hotel langs te lopen.

Het parkeerterrein (2) wordt deels afgesloten en gebruikt als opslagplaats voor de bouw. U kunt hier dus nog wel gedeeltelijk parkeren. Het parkeerterrein achter het NH Hotel blijft wel volledig bereikbaar (Zandvoortselaan; 3), evenals het begin van de boulevard (Kijkduinsestraat; 3) en de Hoek van Hollandlaan (3). Er blijft dus redelijk wat parkeerruimte over, maar u zult in sommige gevallen wel wat verder moeten lopen.

De opgang richting de boot (4) is de tijdelijke nieuwe hoofdingang van Kijkduin. Als u hier naar boven loopt kunt u alle restaurants aan de boulevard en winkels in het centrum bereiken. De boulevard, met de restaurants en de winkels, zullen pas eind 2019 plaats moeten maken voor fase 2 van de herontwikkeling.